SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Hvad er succes i social media marketing?

En af de ting som får marketingfolk til at holde igen med social media marketing er at effekt og succes er svært at måle. At have mange followers på Twitter eller mange venner på Facebook kan efter min mening ikke stå alene som mål for succesfuld social media marketing.

Social media marketing handler grundlæggende om dialog og brugerdeltagelse og når f.eks. politikere har 1000 followers og meget få de selv følger, hvor er så dialogen? Mange har den opfattelse at det for dem handler om at nå ud til folk, dette er selvfølgelig en del at målet, men uden dialog er der tale om gammeldags push marketing som sjældent fungerer i sociale medier.

Succes gennem engagement

Hvis ikke antallet af followers eller antallet af venner er et succeskriterie alene, hvad skal der så til? Jeg har beskrevet Adobes kampagne for at få flere studerende til at bruge Photoshop og her er tale om at give brugerne noget, som påvirker deres holdning til Adobe. Her er succeskriteriet større kendskab til Adobes lavprisversioner af Photoshop, at engagere de studerende i et relevant spil og få de studerende til at dele og sprede kendskabet til Adobe.

Vi har altså her to opnåede mål, nemlig branding af Adobe samt større opmærksomhed i målgruppen om Adobes billigere versioner af et anerkendt og dyrt produkt. Kampagnens succes er netop opnået ved at Adobe har fravalgt push marketing.

Ugebladsmarkedsføring

Politikeres brug af Twitter og Facebook ligner i høj grad den måde de stiller op i ugeblade og aviser med dagligdags oplysninger om cykelture, forårsfornemmelser og andre personlige kommentarer. Dette fastholder selvfølgelig en sladderpræget interesse for politikerne, men hvor meget gavner det deres position som politikere? En toppolitiker har en stab af PR folk som hjælper med at være aktiv i de sociale medier og vi ser da også nogle pussige indlæg, som f.eks. Magrethe Vestager, som midt under Anders Fogh Rasmussens afgang til Nato tweeter "Troldænderne har dannet par. Karlo også glad på lang tur. Go'morgen". Her har man indtryk af en politiker som ikke har fingeren på pulsen og kommer med ligegyldigheder midt i en vigtig politisk begivenhed. Hermed er ikke sagt at personlige tweets eller vægopslag skal undgås, de er også en del af det at deltage i sociale medier, men de kan ikke stå alene.
 

Mål for succes i social media marketing

For at måle succes i sin markedsføring må man opstille nogle mål (eller formål). Sociale medier er velegnede til nedenstående, netop fordi de foregår i real time (kræver f.eks. ikke at der laves en webside som skal optimeres, eller en pressemeddelelse som skal publiceres) og bringes direkte ud i det "samfund" der eksisterer i forbindelse med hvert enkelt sociale medie.
  • Branding (brand, niche produkter, personlig branding)
  • Dialog med kunder (etablerede og kommende)
  • Indsamling af data (hjælp til et konkret problem, trendspotting, hvem er market leaders)

Alt dette skulle gerne munde ud i god ROI, i sidste ende handler marketing om at få bedre tal på bundlinien. Her er det store spørgsmål: "Hvordan sammenholdes indsatsen i sociale medier med ROI?". I TV kampagner kan man direkte måle mersalg i kampagneperioden, det samme med direct marketing, Google Adwords og over længere perioder også med SEO. Social media marketing og ROI kan sammenkædes når der er tale om en afgrænset kampagne, som ovennævnte Adobe kampagne hvor spil og produkt er nært sammenhængende, men alle de timer der bruges på at være aktiv på sociale medier er svære at gøre op i kroner og ører. Dette er en medvirkende årsag til at mange traditionelle marketingfolk ser sociale medier som spild af tid.

Metoder til succes i social media marketing

Med gode tweets, som gerne afføder svar, har du mulighed for at blive fundet på Twitter search og du kan også gøre opmærksom på dig selv ved at skrive gode svar. Du har på Twitter og Facebook mulighed for perifært at komme i kontakt med markedslederne i din branche og også dette kan med fornuftige og indholdsrige indlæg trække dig opad. Sørg for at have en god profil/bio, få dig et relevant twitter domæne og sørg for at din twitter URL bliver spredt via dit vistkort. Engagement, kvalitet og ægthed er nødvendige dyder hvis du vil opnå succes med social media marketing.
Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.