SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Social Influence Marketing (SIM)

Hvordan man bedst påvirker "massen"

Hvis du kan påvirke dem som påvirker "massen" på sociale medier ("rockstjernerne" eller "påvirkerne" indenfor et felt), kommer du meget lettere til at påvirke individerne i din målgruppe. Eller rettere, du kommer meget lettere i kontakt og dialog med målgruppen, hvilket er et rigtig godt udgangspunkt.

Dette er en vigtig metode til social media marketing, men den betinger at man kan påvirke dem som danner mode eller skole.

Et andet aspekt er at forsøge at måle hvilken indflydelse de forskellige typer "påvirkere" har på forskellige stadier i "Awareness, Consideration, Action" fasen.

Blandt "påvirkere" som bl.a. TV reklamer, online "venner", offline venner, autoriteter på fora, blogs, m.v. og familie gennemgår en ny rapport fra Razorfish, "Fluent - The Razorfish Social Influence Marketing Report", hvordan man kan opstille et mål for Social Influence Marketing, indenfor forskellige online og offline medier og sammensætter resultaterne i en SIM Score.

På samme måde som deMib.com med SEO Supportens Visibility Score forsøger at lave en standard for måling af online synlighed - Visibility Score, er SIM Score et forsøg på at skabe en standard for måling af social indflydelse, hvilket svarer meget godt til begrebet "autoritet" indenfor SEO.

Social Influence Marketing

Rapporten fra Razorfish er lavet i samarbejde med TNS Cymfony som er specialister i linguistiske analyser og bestemmelse af involvering. TNS Cymfony har stået for den semantiske del af dataindsamlingen (har omtalen været negativ, neutral eller positiv). TNS Cymfony har via partnere overvåget de brands og brancher som indgår i analysen.

The Keller Fay Group er en anden partner i dataindsamlingen og de er eksperter i online spørgeundersøgelser.

Der er således indsamlet store mænger både kvantitativt og kvalitativ materieale til denne analyse.

Målet med analysen var at udtænke en måleenhed for social media influence, en SIM Score.

SIM Score

Formlen for SIM Score er (oversat af ulstrup):

SIM Score = Netto følelse/holdning (sentiment) til brandet / Netto følelse/holdning til branchen.

De vigtigste målinger foretages på:

Total andel af dit brands nævnelser i online konversationer indenfor din branche (share).

Graden af velvillighed, 0 er lavest, 5 er højest. Dette benævnes i rapporten som "sentinent"

Definitioner:

Netto følelse/holdning (sentiment) til brand = positive + neutrale omtaler - negative omtaler / alle omtaler af brandet.

Netto følelse/holdning (sentiment) til branche = positive + neutrale omtaler - negative omtaler / alle omtaler af branchen.

Konklusioner af rapporten:

Traditionelle marketing strategier kan være ok til at opbygge kendskab til et produkt, men en stadig større del af den samlede marketing udgøres af social marketing, hvor brands indvolverer sig og kommunikerer på brugernes præmisser "Brands can't simply push... brands must do"

Nye annoncer vil opstå på baggrund af nye former for annonceformater, konsoliderende teknologier som Facebook Connect og nye former for kommunikations- og indtjenings strategier.

Et aktivt brand, altså et interagerende brand, må acceptere at kommunikationen foregår på brugernes præmisser, at de skal deltage og være autentiske, personlige, troværdige og lette at identificere.
 
Rapporten nævner også to trends som vil få stor indflydelse på social markedsføring:
 
1. Social ads: som handler om at indlejre socialt indhold direkte i annoncen, indhold som er formet af mennesker på basis af målgruppens sociale graf. Se eksempler på social ads på socialmedia.com, f.eks. Twitter Sparq.
 
2. Social Graphs: Razorfish definerer den sociale graf som det samlede netværk af kommunikationskanaler en given person anvender i sit netværk. Netværket kan være skabt med baggrund i f.eks. fælles interesser, ofline venner, medlemskab af en klub, kollegaer, etc.

Brands bør engagere sig

Lektien er at brands bør indvolvere sig på sociale medier. De forskellige mærker bør identificere sig som tilhørende mærket, således at integritet og ærlighed bevares, og der skal være fokus på dialog. Når et mærke klart melder ud hvem de er, styrkes troværdigheden.
 
Brands skal ifølge rapporten tænke på følgende:
  • Brands bør i højere grad indgå i sociale fællesskaber med forbrugerne
  • Brands bør udvikle en troværdig social profil
  • Brands bør arbejde på at frembringe en "return on emotion" til forbrugerne
  • Brands skal kende effekten af forskellige "påvirkere" på forskellige stadier af købsprocessen
  • Brands bør lære sig nye sociale metoder til opbyggelse af tillid og troværdighed.
Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.