SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Markedsføring i sociale medier
Engaged Lad os starte med at se på begrebet sociale medier. Vi taler om medier som er sociale, medier er i denne forbindelse forskellige kanaler på Internettet, Facebook er et socialt netværk, smm.dk er en blog, Twitter er en microblog, m.v. De forskellige kanaler har nogle fordele i forhold til forskellige typer kommunikation, men fælles for alle sociale kanaler er netop det at de er sociale, at de involverer alle parter og at sociale medier blot er kommunikationskanaler for rigtige mennesker. Fokus for denne artikel vil være på det "sociale" i overskriften "Markedsføring i sociale medier".
 
En lille sidebemærkning er at jeg med vilje bruger "i" og ikke "på", man deltager i et samfund, i en kultur, i en klub, o.s.v. ligesom man deltager i et fællesskab på Facebook, sin blog, m.v.
 

Mål for markedsføring i sociale medier

 
Du skal have et mål. Dette er et ofte overset punkt, men det er det vigtigste punkt overhovedet. Hvis du bare vil snakke med folk er det ikke markedsføring. Du skal have et mål. Der findes i følge Jim Sterne tre ultimative mål for markedsføring i sociale medier:
  • At øge fortjenesten
  • At mindste udgifterne
  • At øge kundetilfredsheden
Et eller flere af disse mål kan forfølges ved at opstille strategier.
 

Strategi for markedsføring i sociale medier

 
En strategi er, som jeg ser det, en plan for hvordan man kan opnå et mål. Så igen er vi ude i at skulle opstille mål. Målet kan være at øge salget, at mindske udgifterne til support, at gøre kundeservice bedre, at få feedback på produkter eller måske at øge kendskabet til et nyt produkt, mulighederne er mange og det gælder bare om at være kreativ. For at strategien ikke blot er mulig men også realistisk er det vigtig at tænke på at deltagelse i sociale medier, ligesom deltagelse i sociale sammenkomster, tager tid. Et realistisk estimat af ressourcer er et meget vigtigt punkt når der skal lægges en plan.
 
Markedsføring i sociale medier er en slags "ikke-markedsføring", der er ikke tale om at få modtagerne til at købe mere, der er tale om at få modtagernes venner til at købe mere gennem direkte, ærlig kommunikation med modtagerne. Social markedsføring er i sin grundsubstans et spørgsmål om at skabe tillid, tryghed og respekt. Derfor handler social markedsføring om at engagere brugerne og dette gøres bedst ved at man som virksomhed eller forretning selv engagerer sig.
 
En strategi for markedsføring i sociale medier bør indeholde nogle praktiske punkter som hvem der tager sig af hvad, f.eks. hvem besvarer henvendelser fra Twitter? eller hvem besvarer henvendelser, på tværs af medier, til kundeservice? Nogle økonomiske punkter og dermed også nogle metoder til måling. Nogle brand/image mæssige aspekter, m.v. og alle disse punkter skal konkretiseres i nogle metoder.
 

Metoder til markedsføring i sociale medier

 
Som jeg ser det skal markedsføring i sociale medier ses som havende to spor. Et spor som er af teknisk karakter, f.eks. at optimere en video til YouTube eller få flere fans på Facebook, altså et spørgsmål om udbredelse (reach) og et socialt spor som handler om hvordan man engagerer publikum.
 
De to spor er går i samme retning og der skal være synergi mellem dem, en god udvikling ad det ene spor, trækker det andet spor fremad også. Det bør også nævnes at der parallelt med disse to spor er søgemaskiner, annoncering og andre former for online markedsføring som ideelt indgår i et dynamisk hele.
 
En (næsten) sikker metode er at give noget til de andre deltagere i de sociale forbindelser man har. Jeg har 76 Google Reader abonnenter på denne blog fordi mine læsere får noget, jeg har 661 fans på Country Worlds Facebook side, fordi folk får noget. I begge tilfælde er det information, men det kunne lige så godt være rabat, omtale, et link, eller hvad som helst, her gælder det også om at være kreativ, hvilket får mig til at tænke på denne søde besked: It's only love - give it away.
 
Jeg har tidligere fokuseret på ressourcer og dette bliver mere tydeligt når man betragter et forløb for en virksomhed på sociale medier. Blogs og bøger om markedsføring i sociale medier nævner altid mega store virksomheder som Dell og Starbucks, mens mindre virksomheder sjældent nævnes og mindre virksomheder kan heller ikke afse samme mål af ressourcer som store virksomheder kan.
 
Kører man en webshop hvor det løber rundt er det oftest fordi man bruger sin tid fornuftigt og sociale medier kræver meget tid. Derfor er det vigtigt at holde sig for øje at målet for deltagelse på sociale medier er at forbedre forretningen, at man så godt kan have det hyggeligt samtidig er kun godt. For at kunne bedømme om forretningen får noget ud af at være tilstede på sociale medier skal der kunne måles.
 

Måling af markedsføring på sociale medier

 
Kvantitative målinger er ikke svære, det er let at se hvor mange followers man har på Twitter, hvor mange fans der er til ens Facebook side eller hvor mange RSS abonnenter man har på sin blog. Disse målinger er vigtige i forhold til udbredelse, altså hvor mange potentielle lyttere har man.
 
Kvalitative målinger er straks mere komplicerede i det der her er tale om at måle holdninger og følelser og engagement. Data fra kvalitative målinger af markedsføring på sociale medier kan ikke aggregeres og analyseres på samme måde som data fra kvantitative målinger. Holdninger og følelser måles bl.a. gennem sentiment analyser, hvor en række udsagn på sociale medier vurderes for at afgøre om de er positive, negative eller neutrale.
 
Engagement måles bl.a. på antallet af retweets (videresendelser på Twitter) eller kommentarer til blogposts eller Facebook statusopdateringer.
 
På Internettet kan der som udgangspunkt måles på alt, alt kan registreres og data kan aggregeres, segmenteres og analyseres. For forretningsdrivende er det meget vigtigt at måle, evaluere og optimere sin tilstedeværelse i sociale medier så der hele tiden holdes fokus på de oprindelige mål om at øge overskuddet, mindske udgifterne og øge kundetilfredsheden.
Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.