SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Brug måling og analyse til at blive bedre

Brug måling og analyse til at forbedre dit website og din sociale profil

 
Ved hjælp af "videnskabelige" metoder kan man måle effekten af forskellige tiltag indenfor markedsføring på sociale medier. Statistikker, trends og værdier kan analyseres og resultaterne kan bruges når du skal forbedre din indsats på både dit website og din tilstedeværelse på sociale medier.
 

Måling på social media marketing

 
Man kan faktisk måle en hel masse på sociale medier, hvilket i sidste ende gør at der ikke bør være diskussion om effekten, da der kan sættes tal på. Måling af ROI er det endelige mål og denne artikels punkter indholder både forslag til måling og analyse af hårde værdier, som kan omsættes til kroner og øre, og bløde værdier som ikke direkte kan måles i kroner og øre, men som kan måles over tid, som havende en positiv eller negativ effekt på virksomhedens indtjening.

Der kan på sociale medier, defineret bredt som alt fra blogs til Twitter, måles på flere faktorer, f.eks. kendskab til et mærke eller navn, engagement, indholdsvurdering, anden marketingseffekt, salg, og det egentlige mål, ROI. Min påstand er at man langt hen ad vejen kan måle ROI på social media marketing. En tidligere post diskuterer om man kan måle ROI på sociale medier og også her er der nogenlunde enighed om at det kan man godt. ROI er vel at mærke defineret som en procentdel af overskud i forhold til indskud, altså som noget der kan måles i penge.

Nedenstående 10 punkter indeholder lidt af hvert af ovenstående faktorer og punkterne bør ses som en helhed, de enkelte punkter kan efter min mening ikke stå alene, det er kun i kombination at de udgør et slagkraftigt værktøj til at forbedre præstationen af din blog, din shop og din tilstedeværelse på web.
 

10 forslag til måling af social media marketing

 
1. Sidevisninger
 
Sidevisninger på din blog eller dit website svarende til almindelig SEO analyse. Hvilke sider vises oftest? Er der vigtige sider, f.eks. produktbeskrivelser, som ikke vises så ofte som ønsket, o.s.v.
 
Måling af sidevisninger og analyse af website performance er en del af både din SEO, din site struktur optimering og kan også give et solidt vink om hvor du kan forbedre dit content.
 
Værktøj: Google Analytics.
 
2. Kommentarer og Feedback
 
Antallet af kommentarer afspejler interesse og engagement og man får et indblik i hvad læserne synes er interessant. Nogle sider eller blogposts vil få mange kommentarer andre ikke så mange og det kan man bruge til at forbedre indholdet. Får en artikel mange spørgsmål, bør man overveje at skrive en ny artikel som besvarer spørgsmålene. Få kommentarer er ikke nødvendigvis ensbetydende med at folk ikke er interesserede, de er måske bare ikke aktive i kommunikationen.
 
Mit råd her er at opfordre læserne til at kommentere artiklen, stille spørgsmål, eller på anden måde give deres besyv med.
 
Det kan også være værd at bemærke hvor mange forskellige "kommentatorer" der er til artiklerne, er det en lille gruppe af aktive læsere eller er der mange forskellige som bliver interesserede og kommenterer? Hvis det kun er en lille gruppe, bør du måske variere indholdet lidt mere.
 
Værktøj: Regneark til at lave statistik.
 
3. Tracking af downloads 
 
Har du Indhold som kan downloades, f.eks. pdf versioner af artikler, bør der opsættes tracking på disse.
 
Værktøj: Google Analytics.
 
4. Tidsforbrug på sitet
 
Hvor længe læseren bliver på dine sider er også vigtigt at lægge mærke til. Forlader folk hurtigt din blog er det som regel fordi indholdet ikke lever op til læsernes forventninger, dette kan skyldes dårlige tekster, men det kan også skyldes at læserne finder siderne via "forkerte" søgninger på Google.
 
Værktøj: Google Analytics.
 
5. Signups og subscriptions 
 
Signups er også et tydeligt tegn på at din blog værdsættes. Signups skal her forstås som alt fra at læseren henter dit RSS feed ind i sin læser, tilmelder sig nyhedsbrev på email eller, hvis du har noget sådant, bliver medlem af en klub m.v.
 
Værktøj: Feedburner RSS har statistik, Google Analytics.
 
6. Deling og videreformidling 
 
Deling af artikler, hvor mange gange bliver din artikel tweetet, delt på Facebook, stemt på på anyhed.dk, digg.com, eller sphinn.com? Hvis mange synes dine ting er værd at dele er det godt, så husk at indsætte "delingsknapper" på dine artikler (øverst til højre på denne side, ved siden af titlen, findes eksempler på delingsknapper, nemlig twitter og Facebook).
 
Værktøj: Tweetmeme, Digg, Sphinn, Technorati, aNyhed, etc.
 
7. Indkomne links 
 
Links til dine artikler og dit website er også et tegn på at folk værdsætter dit indhold, hvilket jo også ligger til grund for god link bait som i SEO sammenhæng vil gavne dit site.
 
Links er ikke bare godt for SEO. Hvis du undersøger linkteksten i de links som peger på dit site, kan du også udlede en masse om hvordan dit site opfattes. Indgår dine hovedemner ofte i linkteksten er det godt, er de fleste links dit firmanavn er det godt fordi du har opnået brand awareness, o.s.v.
 
 
8. Nye og tilbagevendende besøgende 
 
Et overblik over antallet af nye besøgende og antallet af tilbagevendende besøgende er også godt at have. Hvorvidt flest nye eller flest tilbagevendende er bedst er afhængigt af hvad du vil med dit website.
 
Værktøj: Google Analytics.
 
9. Brugeropfattelse af websitet 
 
Hvordan opfatter brugerne dit website, specielt set i lyset af hvordan du selv forestiller dig at brugerne opfatter dit website. Hvad siger brugerne om dit brand, dit navn, dine produkter, etc.? Får du kommunikeret dit budskab så folk kan forstå det? Dette punkt er vigtigt at bide mærke i, da det i høj grad kan hjælpe dig med at forbedre dine tekster og dit indhold.
 
Dette punkt er lidt diffust og også tidskrævende, men det kan lære dig en masse om hvad folk synes om dig eller dit brand.
 
Ud over at se om folk nævner dig eller dit firma i relevante forbindelser, f.eks. diskussioner af de produkter du sælger, bør du også lave et regneark hvor du noterer om en nævelse er positiv, negativ eller neutral. Inddel arket i tidsperioder også så du kan aflæse en trend også.
 
Hvor ofte nævnes dit navn eller dit brand er også en vigtig indikator for hvor bredt du når ud med dit budskab. Bliver dine artikler retweetet ofte, bliver dit brand ofte nævnt på Facebook, har dit website mange besøgende på dit firmanavn? Alle disse "nævnelser" giver tilsammen en idé om hvorvidt du når bredt ud eller om der er potentiale til at få udbredt kendskabet til din blog, din shop eller dit navn yderligere.
 
 
Der findes også værktøjer til at måle sentiment (positiv, negativ, neutral), men jeg er noget skeptisk overfor om disse virker, se bl.a. denne artikel på Mashable.
 
Hvis jeg sad som ansvarlig i en større virksomhed, ville jeg overveje Radian6 til overvågningen.
 
10. Konverteringer
 
Konverteringer er for alle som driver online handel det vigtigste at måle på og ovenstående punkter kan hjælpe med at forbedre konverteringsraten. Konverteringer behøver ikke at være salg, hvis du ikke har salg på sitet, for denne blog vil jeg anse tilmelding til RSS feed for at være en konvertering, men det er ikke helt det samme som med salg, hvor der jo også kan sættes kroner og øre på.
 
Værktøj: Google Analytics.
 

ROI på social media marketing

 
Jeg så for ikke så længe siden en rapport fra Forrester, hvor en virkelig social media marketing case bliver gennemgået og rapporten har også tal på så ROI af indsatsen med social media marketing kan læses. Desværre koster det $500 at hente rapporten så jeg har ikke læst den, men det er første gang jeg ser en sådan rapport offentliggjort.
 
Måling af ROI er afgørende for om der er et budget til markedsføring på sociale medier. Direktøren for det hele vil have hårde facts, vil have overblik over hvad der kommer ind i forhold til hvad der gives ud og det er helt forståeligt. Jeg vil ikke her påstå at de bløde værdier i sig selv kan retfærdiggøre udgifter til social media marketing, de bør dog tælles med i den samlede opgørelse.
 
ROAS (Return on Ad Spend) er et accepteret mål indenfor online marketing, og ROAS begrebet kommer bør inddrages i diskussionen om ROI på sociale medier, læs bl.a. denne artikel. Desværre kan jeg ikke give en sikker opskrift på hverken ROI eller ROAS, men ovenstående gennemgang af forskellige områder at måle på et et skridt i den rigtige retning.
Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.