SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Search and Social

Search and Social

 
Kombinationen af Search Engine Marketing (SEM) og Social Media Marketing (SMM) er vejen frem. Der er så mange punkter hvor de to typer markedsføring har fælles research, fælles indhold og mange forskellige konstellationer af visninger, Googles søgeresultatsider indeholder resultater fra Google søgninger, Adwords resultater, Twitter, Youtube og Facebook resultater og blandt de organiske resultater vises både blogs, websites, webshops, affiliate sites og sikkert flere.
 
Dels øges antallet af medier og dermed øjne der har mulighed for at se dig, dels bringer kombinationen dig meget tættere på ejerne af øjnene - hvis du har energien og tør. Search and Social er at gå fra adskildt søgemaskineoptimering (SEO) og social media optimering (SMO) til at se disse to dicipliner som et samlet hele og udnytte den synergi der ligger i projektet. Og det er et projekt, ikke en kampagne, det er et projekt som kører kontinuerligt, ved at udvidde SEO med SMO går du fra at kigge på og sætte skilte op, til rent faktisk at snakke med kunderne.
 

Synergi i research

 
Keyword research
Indenfor SEO benyttes keywordanalyser til at bestemme hvilke keywords det bedst kan betale sig at optimere op imod. På sociale medier lytter man til hvad folk (målgruppen) rent faktisk taler om og dermed også hvilke ord og fraser de benytter i dagligdagen.
 
Resultaterne fra SEO keywordanalysen kan omvendt bruges til at finde nye emner, som målgruppen gerne vil tale om. Der er flere områder hvor der opstår synergi, ikke mindst ved at man tænker i et samlet hele, en digital tilstedeværelse og hele tiden opfanger signaler som kan benyttes i både search og social.
 
Market research
Uanset om der er tale om SEM eller SMM handler det om at opnå fordele i forhold til konkurrenterne, fordelene er for SEM flere besøgende fra søgemaskiner og for SMM tættere kontakt til flere mennesker. Data fra social marketing analyser og search maketing analyser supplerer hinanden og skaber et mere nuanceret billede af målgruppen.
 
Din egen attitude overfor målgruppen bliver også mere nærværende, du kommunikerer med mennesker og den tankegang skal ind i SEO delen også, infosider er skrevet til mennesker og formuleret sådan at søgemaskinerne også kan lide dem, ikke omvendt. Dette bliver ikke mindre vigtigt i takt med udviklingen af semantisk forståelse og kunstig intelligens.
 
Kvantitative og kvalitative målinger
I SEO er målet flere besøgende, flere øjne som ser en given hjemmeside, i SMO er målet også at komme i kontakt med flere mennesker. Måling af resultater er et must, uanset om det er kvalitative målinger som antallet af unikke besøgende på hjemmesiden eller antallet af fans og followers på Facebook og Twitter. Kvalitative målinger er også nødvendige, i SEO måles f.eks. bounce rate og tid på sitet, mens kvalitative målinger i SMO er centreret omkring interaktion, både antal og kvalitet af kommentarer på bloggen, antallet af retweets og navnlig den retweetendes troværdighed er vigtige faktorer. Igen oplever jeg et samspil mellem måling af SEO effekt og måling af SMO effekt, som giver et mere sammenhængende billede af markedsføringsindsatsen. Jeg ser search and social som tagende udgangpunkt i en digital tilstedeværelse, snarere end en opdeling i hhv. website og sociale profiler.
 
Både search og social har i sidste ende samme målsætning, nemlig at give en bedre forretning og her supplerer search og social også hinanden ved at give større indsigt i og bedre muligheder for at påvirke den besøgende under købsprocessen, det der på engelsk kaldes sales funnel, dette kan du læse mere om i Jim Sternes bog Social Media Metrics.
 

Flere ører og flere stemmer

 
Reputation management starter med at lytte, det samme gør idéudvikling og det gør tilstedeværelse på sociale medier også. I reputation management handler det indenfor både search og social om at høre hvad folk siger om dig, i idéudvikling handler det om hvad folk siger du gør, ikke gør og bør gøre og når du melder dig ind i et socialt netværk eller skriver en blogpost opfordrer du til kommunikation, opfat situationen som ved en reception, du kender ikke ret mange og starter med at lytte inden du blander dig i samtalen.
 
Men du har muligheden for at blande dig i samtalen og også her er der synergi og dynamik ved at samle SEM og SMM under én hat. På sociale medier kan man ikke være andre end sig selv i længden og det bør du også være hele vejen frem til søgemaskinernes resultatsider. I dag måles du ikke på hvad du siger, men på hvad du gør. Derudover kommer det faktum at verden i dag er real time og meget snart også lokationsbestemt.
 
De mange måder godt eller skidt om dig kan formidles på, hastigheden det sker med og den effekt det kan have skal ses som noget positivt, du har med search and social mange flere stemmer at tale med, mange flere ører og øjne som kan høre og se hvad du siger og gør, så her ligger der et kæmpe potentiale for at skabe relationer som i sidste ende kan føre til salg, øget kundetilfredshed, eller større brand loyalitet og awareness.
 

Øget synlighed på digitale medier

  1. Skriv en god blogpost, hvad sker der så?
  2. Har du lavet din SEO ordentligt vil den i hvert fald blive indekseret i Google.
  3. Har du en tilstedeværelse på sociale medier kan du Tweete om din nye artikel, du kan lave link fra din Facebook side, du kan pinge relevante RSS kataloger, m.v.
  4. Besøgende fra dit sociale netværk vil så viderebringe linket til artiklen, nogle vil endda linke til den fra deres egen hjemmeside.
  5. Din side ranker bedre i Google og bliver nu fundet af folk som deler den med andre, nogle vil så gå ind og skrive kommentarer til din blogpost, som derved får tilført nyt indhold og derfor også bliver til en bedre blogpost.
  6. Gå til 1. og øg antallet af indekserede sider på dit website.
Giver det mening?
 
Første skridt er at skabe indhold, f.eks. en blogpost. Indholdet skal selvfølgelig være relevant for din forretning og her har du gode muligheder for at finde tidens buzz ved at være orienteret på sociale medier.
 
Andet trin bør være på plads, dit website skal kunne indekseres, have nogle links, m.v. så den giver sig selv.
 
Punkt tre er spredningen af dit budskab via sociale medier, er du på Twitter sender du et tweet om at du har skrevet en artikel om "buzz", det samme med Facebook og hvor du ellers er tilstede. Er det en blogpost du har skrevet skal du sørge for at pinge diverse RSS tjenester, læs evt. Claus Heinrichs gode post Ny blog - hvordan markedsfører du den?
 
Det fjerde punkt er der hvor din sociale tilstedeværelse hjælper dig med SEO, er din blogpost rigtig god, er der sikker nogle som vil linke til den, du får dermed den bedste type link building der findes, naturlige links.
 
Punkt fem er synergieffekten, der sker en dynamisk udvikling i SEO effekt og kendskab på sociale medier, din oprindelige post får kommentarer og bliver dermed i SEO sammenhæng bedre og den er hele tiden opdateret (i hvert fald i starten) hvilket også tæller i SEO.
 
Og så er det bare forfra igen.
 

Search and Social

 
At hverken markedsføring i søgemaskinerne eller deltagelse på sociale medier kan stå alene er en kendsgerning som understøttes af at der kommer flere SAS konferencer og at disse bliver større. Personligt har jeg forelsket mig i Blog World Expo, men det bliver nok ikke i år jeg kommer afsted. En anden, mindre, konference jeg også gerne vil med til er SAScon i Manchester til foråret. Begge konferencer fokuserer på synergi og dynamik mellem SEM og SMM.
 
Store konferencer om SEO som SES, SMX og PubCon inddrager også i stigende grad sociale medier og også her er fokus at skabe større synlighed ved at udnytte den effekt det giver at arbejde på tværs af medierne, søgemaskiner, Youtube, Twitter, Flickr, o.s.v.
 
Search and social skal tænkes ind i digitale markedsføringsstrategier og bør gennemsyre alt hvad der foretages at ytringer og handlinger, ikke bare på Internet eller Mobilnet, også i den virkelige verden. Vi kan lige så godt vænne os til at online markedsføring bygger på tillid, det har den altid gjort, men det bliver hurtigt meget tydeligere, dine kunder har nu mulighed for at tale sammen om dig, både når du er der og når du ikke er der. Du har nu chancen for at komme i direkte kontakt med dine kunder, du kan nu vejlede dem og hjælpe dem, lade dem hjælpe dig og intereagere på helt nye måder.
 
Relaterede artiker:
 
 
Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.