SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Facebook Marketing

Facebook opfattes som noget positivt og Facebook godkender reklamerne. Dette sammenholdt med at reklamerne er relevante for brugerne gør at reklamerne ofte opfattes positivt, som et informationstilbud i modsætning til traditionelle bannerreklamer på nettet som har karakter af push marketing.

Brugernes state of mind

Brugerne på Facebook færdes i en sfære præget af tryghed, de er "omgivet af venner", hvilket overfører goodwill til reklamer på Facebook. Konkrete reklamer, med produktbillede og nævnelse af features (pris, egenskaber eller lign.) har mest positiv effekt.

Brugernes state of mind er undersøgende, brugerne er nysgerrige og åbne overfor nye produkter, specielt indenfor livsstil og oplevelser samt produkter som kan hjælpe brugerne med at iscenesætte sig selv på både Facebook og i andre sociale sammenhænge.

Brugerne er meget bevidste om at deres tilstedeværelse på Facebook former vennernes indtryk af dem, billeder fra eksotiske ferier o.lign. skaber indtryk af succes og et spændende liv hvorimod ytringer drevet af humør holdes tilbage.

Ikke betalt marketing på Facebook

"Ikke-betalt marketing på Facebook dækker over, at virksomheden ikke betaler noget til Facebook for indholdet, men det betyder ikke, at investeringen er gratis. Der skal investeres i kampagnestrategi, idéudvikling, krisekommunikation, udførelse, vedligeholdelse mv. Derfor bør virksomheden ligesom med alle andre længerevarende kampagner lave en business case, som retfærdiggør investeringen og definerer, hvad der skal gøres, hvornår det skal gøres, og hvad udgifterne vil blive, herunder også den tid ens medarbejdere skal bruge på projektet. Som altid skal gevinsten være tilfredsstillinde større end udgifterne." (s. 48) Som eksempel på en vellykket kampagne, som tydeligvis har en strategi næver Mads Gram-Hansen Carlsbers Pingvin kampagne.

Events kan med fordel markedsføres på Facebook, kendskabet til events spredes viralt.

Facebook ads

Facebook ads modtages ofte positivt, jvf. ovenstående og annoncørerne har rigtig gode muligheder for både at målrette og tracke reklamerne. Både udvælgelsen af målgrupper og udformningen af annoncetekster og billeder kan via den avancerede tracking hele tiden optimeres, hvilket gør Facebook ads til et attraktivt alternativ til Google Adwords (ikke mindst fordi priserne stadig er relativt lave). Eneste negative effekt er at der kan opstå en co-branding effekt med useriøse annoncører, dette opvejes dog helt eller delvis af at Facebook i sig selv har et positivt image.
 

Social ads

Social ads kombinerer annoncørens budskab med word of mouth, en svær balancegang, som kan give bagslag men som også hvis den udføres rigtigt giver ekstrem høj værdi.
 

Facebook som en del af markedsføringsstrategien

Carlsbergs Pingvin kampagne indeholder Facebook som en del af strategien. Pingvin siden på Facebook er provokerende, vækker opmærksomhed og skaber et community, som siden hen førte til at folk elskede reklamerne på TV. Dette kaldes Integrated Marketing Communications (IMC).
 

Marketing strategier

Specialet Facebook Marketing understreger en lang række af de elementer der indgår i kommunikation via sociale medier, troværdighed, ægthed, autencitet o.s.v. og Mads Gram-Hansen slår fast at en strategi for Facebook Marketing er nødvendig.

Læs Mads Gram-Hansens specialeblog eller download specialet, det kan absolut anbefales.

Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.