SMM en blog om social media marketing    
  Social Media Marketing      
Fra læsere til kunder - Content Marketing

Kontekst skaber et state of mind hvor dine læsere er mere åbne overfor dit budskab. På nettet skabes konteksten i højere grad af indhold end af indpakning.

Hvad er content marketing?

Kort fortalt er content marketing en måde at pakke et salgsbudskab ind i noget som er nyttigt for læseren, noget som kan gøre læseren nysgerrig eller på anden måde gøre læseren interesseret i hvad du har at sige.

Gode eksempler på content marketing er guides, nyheder om et bestemt emne, tips og tricks, artikler om folk med succes inden for et felt, m.v. Her fanger du læseren i en situation hvor han eller hun kan lære noget, holde sig opdateret og finde eksempler på succes, læseren er altså positivt stemt og emnet er givet på forhånd.

Skriver du en god guide om hvordan man laver forskellige kunstneriske skrifttyper i Photoshop vil dine læsere være mere tilbøjelige til at prøve programmet via din affiliate konto.

Skriver du en artikel om at tjene penge på internettet vil folk være mere tilbøjelige til at købe dit nye keyword tool.

Giv folk en løsning på deres problem

Ovenstående eksempler fungerer som svar på spørgsmål fra dine læsere, de vil gerne være bedre til at lave grafisk flotte tekster i Photoshop eller de vil gerne tjene penge på internettet, du tilbyder dem en guide eller et værktøj som kan hjælpe dem på vej mod målet og du gør det på en indirekte måde, du gør det med content marketing.

Content marketing kan laves på et website, en blog, et social medie, email autosvar og alle andre kommunikationsformer på nettet. Et ReTweet af en god artikel giver goodwill til dig, ikke bare fra den du retweeter, men også fra andre som ser dig som hjælpsom og vidende. Der behøver altså ikke at være en direkte sammenhæng mellem dit indhold og din salgskanal.

Marketing eller kommunikation?

Content marketing handler i høj grad om kommunikation og dialog. Du skal være åben overfor reaktioner fra dine læsere, du skal svare på emails eller svar på din blogpost og du skal være villig til at lære undervejs. Content marketing kan også kaldes kontekst kommunikation.

Du skaber en ramme omkring dit budskab og sælger via goodwill og den anerkendelse der gerne skulle være resultatet af dine artikler og andre kommunikative tiltag.

10 gode råd til at skrive overbevisnde

Nedenstående er frit oversat fra Brian Clarks artikel "Ten Timeless Persuasive Writing Techniques", se link nederst i denne post.
 
1. Gentagelser. Både i tale og skrift er gentagelser et meget vigtigt punkt. Samme meddelelse serveret på forskellige måder sikrer at dine læsere forstår hvad du siger.
 
2. Gode grunde. Fortæl læseren hvorfor det er godt eller rigtigt hvad du siger og hvorfor læseren kan lære og udnytte det du siger.
 
3.Konsistens. Stå ved dine udtalelser og din væremåde, lad være med at ændre holdning eller attitude afhængigt af hvor du er. Konsistens opbygger tillid uanset om folk er uenige med dig.
 
4. Beviser (social proof). Har du en vis anseelse indenfor dit felt kan denne underbygges med anbefalinger fra andre. Dette kan udvikle sig til en god cirkel, hvor andres anbefalinger får læseren til selv at anbefale dig.
 
5. Sammenligninger. Metaforer, analogier og sammenligninger virker overbevisende også selvom du sammenligner æbler og pærer. Skal du sælge et online kursus kan du sammenligne prisen med en live konference, det vigtige er at folk føler at de får det samme ud af det, blot til en favorabel pris.
 
6. Definér problemet og kom med løsningen. Dette er et kendt politiker trick. Du opstiller f.eks. et "hvis" scenarie og kommer så med løsningen, forsikringsbrancen excellerer i denne type argumenter.
 
7. Forudsigelser. Denne type argumentation ligger tæt op af punkt 6,her tages der blot udgangspunkt i forudsigelser, f.eks. den nuværende finanskrise, "Køb bolig nu, bunden af boligpriserne er nået", høres ofte fra ejendomsmæglere.
 
8. Vær ekskluderende. Gør dine læsere til en særligt udvalgt skare, som har styr på det i modsætning til alle de andre som ikke har fattet en brik.
 
9. Kom indsigelser i forkøbet. Hvis dine læsere sidder tilbage med fornemmelsen af at der er præmisser som ikke kan opfyldes eller andre huller i din argumentation, bør du adressere disse og tilbagevise dem inden de udvikler sig i læserens hoved.
 
10. Fortæl en god historie. En fængende historie med en pointe som underbygger dit budskab kan skabe netop den kontekst du er interesseret i at læseren anbringes i.
 

Content marketing over tid

Når du laver content marketing handler det om at skrive godt, her og nu, men din anseelse skal opbygges over tid. Har du først et godt navn som en autoritet indenfor dit område er det meget lettere at skabe den rette atmosfære i dine meddelelser, blogposts, artikler eller hvad du nu skriver.

Content marketing handler i høj grad om at få folk til at føle noget, som nævnt i indledningen, at skabe et "state of mind" hvor de positive følelser og motivationen er fremherskende hos læseren.

Gode artikler om content marketing:

"How to Use Content to Find Customers" af Sonia Simone fra Copyblogger
"49 Creative Ways You Can Profit From Content Marketing" af Sonia Simone fra Copyblogger
"Ten Timeless Persuasive Writing Techniques" af Brian Clark fra Copyblogger
"Social Media Success 201: Forget About Your Brand, Get a Personality" af Matthew Grand fra MarketingProfs
Bookmark and Share
Subscribe
SMM Facebook Page SMM på Twitter SMM på Linkedin SMM på Stumbleupon
SMM Blog Peter Ulstrup Hansen+ Antropolog, SEO og SMM konsulent, ROI orienteret, underviser på CBS, Reputation management konsulent.